Dartclub Wieringen (DCW)

Dartclub Wieringen (DCW)

Hippolytushoef - Hollands Kroon

Nieuws verslag

Bestuur

17-09-19

Elke vereniging heeft een bestuur. Wie zijn dat bij DCW?

Voorzitter Dammy Wehrman 

Secretaris Jeffrey Wierenga, Akkermantje 21, 1777DP Hippolytushoef

Penningmeester Pieter Rozenhart (rekeningnummer NL91RABO0370414063)

Competitieleider Theo de Reus 06-52338645

3 Weergave´s

Never miss an update

Follow the site to get the latest news and results straight to your email

Follow the website now