Dartclub Wieringen (DCW)

Dartclub Wieringen (DCW)

Hippolytushoef - Hollands Kroon

Nieuws verslag

Bestuur

07-12-18

Elke vereniging heeft een bestuur. Wie zijn dat bij DCW?

Voorzitter Dammy Wehrman 

Secretaris Jeffrey Wierenga, Akkermantje 21, 1777DP Hippolytushoef

Penningmeester Pieter Rozenhart (rekeningnummer NL91RABO0370414063)

Bestuursleden Jerry Korderijnk Fedor Keijzer 

Competitieleider Theo de Reus 06-52338645

1 Weergave´s

Never miss an update

Follow the site to get the latest news and results straight to your email

Follow the website now